Inkoopbegeleiding Print- en Documentmanagement

Link2Doc biedt ondersteuning bij het opstellen van een offerteaanvraag in elk marktsegment. En begeleidt u als marktexpert als er bij een aanbesteding extra vakkennis nodig is op het gebied van print- en documentmanagement. Zoals het inkopen van multifunctionals, printers, scanners, faxen, archivering en softwareoplossingen. Wilt u als (inkoop) organisatie ondersteuning als het gaat om het schrijven van een bestek? En wilt u de branche ervaring van Link2Doc benutten? Dan kan Link2Doc maatwerk leveren of u kunt gebruik maken van de volgende pakketten die wij samen met u naar wens kunnen aanpassen.

 •  
 • Link2 A
 • Advies
 • Inventarisatie
 • Bepalen procedure
 • x
 • x
 • x
 • Programma van eisen
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 •  
 • Link2 B
 • Begeleiding
 • Inventarisatie
 • Bepalen procedure
 • Marktverkenning
 • Samenstellen inkoopteam
 • Planning maken
 • Programma van eisen
 • x
 • Beoordelingsprocedure
 • Versturen aankondiging
 • Opstellen publicatie
 • Toezenden bestek
 • Coordinatie vragenronde
 • Nota van Inlichtingen
 • Proces verbaal
 • Coordinatie beoordeling
 • Contact inschrijvers
 • Verzenden publicatie
 • x
 • x
 • Controle contract (gratis)*
 •  
 • Link2 C
 • Controle
 • Inventarisatie
 • Bepalen procedure
 • Marktverkenning
 • Samenstellen inkoopteam
 • Planning maken
 • Programma van eisen
 • Opstellen contract
 • Beoordelingsprocedure
 • Versturen aankondiging
 • Opstellen publicatie
 • Toezenden bestek
 • Coordinatie vragenronde
 • Nota van Inlichtingen
 • Proces verbaal
 • Coordinatie beoordeling
 • Contact inschrijvers
 • Verzenden publicatie
 • Implementatie
 • Evaluatie
 • Controle contract (gratis)*

*Dit is inclusief een kosteloos jaarlijkse nacontrole van uw afgesloten contract, voor de maximale duur van 5 jaren. Link2Doc staat voor prestatie op maat gedurende uw gehele contracttermijn!

Multifunctionals / Printers

Is de overeenkomst met uw huidige leverancier van printers en multifunctionals bijna ten einde? Dan kan Link2Doc u prima ondersteunen. Door de ruime kennis en ervaring van de markt is het mogelijk om snel te schakelen en tot een goed advies te komen. Dient er een gedegen inventarisatie plaats te vinden? Dan bent u bij Link2Doc aan het juiste adres. Wij kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar wij proberen ook de werkprocessen te optimaliseren. Met als doel efficiënter en duurzamer werken.

Repro

De repro staat onder druk. Toch kunt u door het efficiënter inregelen van uw document stromen de repro bestaansrecht geven. Om zo de medewerkers van uw onderneming te ontlasten, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken. De repro kan een aantal werkprocessen voor u inregelen. Te denken valt aan archivering, scanworkflow of, zoals in het onderwijs, het tentamenproces of readerproces digitaliseren.

Documentmanagement

Hoe lopen uw document processen? Welke hardware en software is nodig om tot het gewenste resultaat te komen? Hoe gaat uw onderneming om met archiveren? Of hoe wordt uw post verwerkt? Op welke manier wilt u uw factuurstromen ingeregeld hebben? We besteden gemiddeld een uur per dag aan het zoeken naar informatie. Dat moet beter kunnen!

Inkoop ondersteuning

Heeft u geen inkoopafdeling en wilt u advies uit de markt? Dan bent u hier aan het juiste adres. Of heeft u wel een goede inkoopafdeling, maar mist deze bijvoorbeeld voldoende branche ervaring? Dan kan Link2Doc u hierbij ondersteunen en tijdelijk deel uitmaken van uw inkoopteam.

Duurzaam inkopen

Ook benieuwd waar uw organisatie nu staat? Welke voordelen behaald kunnen worden met duurzaamheid? Hoe voldaan kan worden aan wet- en regelgeving? En welke stappen u moet zetten om daar te komen?

Met onze pragmatische en integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Ook voor jouw organisatie is dit mogelijk; binnen drie maanden realiseren wij met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Neem contact op over de mogelijkheden en kijk op de website van Sustainable Boost voor meer informatie. 

Contractmanagement

Nadat de implementatie is geweest en uw leverancier weer huiswaarts is gekeerd, is het belangrijk om het contract dat is afgesloten goed in de gaten te houden. Waar heeft u recht op? Zijn er duidelijke SLA’s afgesproken? Hoe gaan afnemer en leverancier met elkaar om gedurende een contractperiode? En is het contract nog up to date na het verstrijken van een aantal jaren? Zijn er zaken veranderd binnen uw organisatie waardoor het contract niet meer aansluit? Of wenst u met de leverancier naar de mogelijkheden te kijken van een aanpassing? Link2Doc kan u hierbij ondersteunen.

Implementatie ondersteuning

Als u een gecombineerde implementatie moet doen van hardware, software en trainingen verspreidt over meerdere locaties met meerdere contactpersonen, dan legt dit een grote druk op de dagelijkse organisatie. Medewerkers moeten geïnformeerd en getraind worden, wellicht kunnen tijdelijk een aantal processen niet ingeregeld worden en ondervindt de werkvloer hierdoor hinder van de implementatie. Samen met uw ICT-, facilitair- en inkoopteam kan Link2Doc zorgen dat alles goed verloopt.

Projectmanagement

Zoekt uw organisatie een projectmanager om een (Europese) aanbesteding met betrekking tot Multifunctionals of/en Repro in uw organisatie uit te rollen? Zoek niet verder. Link2Doc neemt u bij de hand in dit traject.